Kızgın Yağ Kazanı Kullanma Avantajları

  Hakkımızda
 
  Neden Kızgın Yağ?
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Kullanım Sahaları
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Projelendirme ve İmalat Esasları
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Belgelerimiz
 
  Kızgın Yağ Kazanı Kullanma Avantajları
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanlarının Diğer Kazanlardan Farkı ve Avantajları
 

KIZGIN YAĞ KAZANLARI KULLANMA AVANTAJLARI

- 350 C ta kadar sıcaklıkta sadece tesisat direnci kadar basınç.

- Kazan yatık olmasına rağmen özel kontrüksiyonu sayesinde hava tutma problemi olmaz. Dolayısı ile sürkülasyon durmaz ve karbonlaşma imkansızdır.

-KALORİMAK kızgın yağ kazanlarının devreye alınması yarım günde gerçekleşir.

-İmal konstrüksüyonu , yüksek ısı değişmelerinde meydana gelen gerilmelere kolaylıkla uyum sağlar.

- Ön gerilmeler ve boru yırtılmalarına KALORİMAK kazanlarında rastlanmamıştır.

- Kızgın yağ yüksek sıcaklıkta kullanıldığında gerekirse buhar,kaynar su ve sıcak su üretebilir.

- Kazanlardaki ve tesisattaki yağ hacmi az olduğundan kısa zamanda rejime girer.

-Duruşlardada ısı kaybı minimumdur.

-Kazanlarda yağ üst ve alt sıcaklığı +-10 C hassasiyetle ayarlanabilir.