Kalorimak Kızgın Yağ Kazanlarının Diğer Kazanlardan Farkı ve Avantajları

  Hakkımızda
 
  Neden Kızgın Yağ?
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Kullanım Sahaları
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Projelendirme ve İmalat Esasları
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Belgelerimiz
 
  Kızgın Yağ Kazanı Kullanma Avantajları
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanlarının Diğer Kazanlardan Farkı ve Avantajları
 

KALORIMAK KIZGIN YAĞ KAZANLARININ DİĞER KAZANLARDAN FARKI
VE AVANTAJLARI

1) Kazanımız yatık tip olup, brülörün bakımı çok daha kolaydır.

2) Brülör, sıcak bölgede olmadığından arızalar en aza indirilmiştir.

3) Aşağıda görüldüğü gibi; kazanımız 3 geçişli olup, karşı basınç yok denecek kadar azdır.

4) Kızgın yağ boruları 1” firkete şeklinde boru demetlerinden meydana gelmiş olup, duman
gazlarının borulara teması kazanın her noktasında sağlandığından kazan randımanı %90’ ı
geçmektedir.

5) Kazan yanma hacmi çok geniş olduğundan kazanımızda sıvı, gaz ve katı yakıt yanmaya 
müsaittir.

6) Özel imalat şekli sayesinde boru serpantinleri ayrı ayrı serbest çalışmakta olup 
KALORİMAK kazanlarında boru delinme ve yırtılmaları hiç olmamaktadır.
Bundan dolayı kazanımıza Sanayi ve Ticaret Bakanlığından " 5 YIL garanti süresi " verilmektedir.