Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Projelendirme ve İmalat Esasları

  Hakkımızda
 
  Neden Kızgın Yağ?
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Kullanım Sahaları
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Projelendirme ve İmalat Esasları
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanları Belgelerimiz
 
  Kızgın Yağ Kazanı Kullanma Avantajları
 
  Kalorimak Kızgın Yağ Kazanlarının Diğer Kazanlardan Farkı ve Avantajları
 

KALORİMAK KIZGIN YAĞ KAZANLARI PROJELENDİRME VE İMALAT ESASLARI

1.Kızgın yağ kazanı konstrüksiyon ve ebadlandırma çalışmalarında esas alınan TSE 377,4041,497 ve LOYD CE standartları ve yayınlarıdır.Bu yayınlar ve standartlardaki tavsiye ve öneriler dikkate alınmıştır.

2.Boru akış ve direnç hesapları ,hidrolik ve türbülanslı kayıplar RECNAGEL-SPRENGER Heızung Lüftung Klimatetechnik kitabından faydalanarak yapılmıştır.

3.Projelendirmede ısı kazanç ve kayıpları konveksiyon ve ışıma yolu ile geçirgenlikler yanma ve duman yolları hesapları SULZER Aktiengeselischaft Winterthur İsviçre firmasının özel Taschenbuch für Dampfanlagen ve HÜTTE Teoretische Grundanlagen kitaplarından faydalanılmıştır.

4.Kabul edilen metrekare verimleri minumum sınırlarda 21 ila 25.000 Kcal/m2.h alınmış ve genellikle 21000 Kcal/m2.h hesaplanmıstır.

5.Projeler her tıp kazan için ayrı ayrı yaplmıştır.Kaynak detayları ve m2 yanma hacmı ve mukavemet hesapları her paftada ayrı ayrı verilmiştir 

6.Kazan konstrüksiyonu öyle yapılmıştır ki ,uzama ve esnemelerden dolayı malzeme gerilmeleri meydana gelmemektedir sistemdeki hava kolayca ve hiçbir zorlanmaya maruz kalmadan atılmaktadır.

7.Akış şemsından da görüleceği gibi kazan direkt olarak genleşme deposuna bağlı olup arada hiçbir kesici vana bulunmamaktadır. Dolaysıyla emniyet ventili kullanılmasına gerek yoktur.

8. Kazan brülörü yatık olarak monte edildiğinden bakım kolay olmakta ve sıcaklık dolayısı ile (dik kazanlardaki) arıza olmamaktadır. Yatık olarak kullanılan kazanlardaki hava problemide bulnmamaktadır.Dolayısı ile ilave cihaz tesisata gerek kalmamamıştır.

9.Bu özelliklerinden dolayı rahat ve emniyetli çalısan KALORİMAK KAZANLARI için hiçbir kazan firmasının veremediği 5YIL ÇALIŞMA GARANTİSİ,TSE ONAYLI olarak verilmektedir.